သူငယ်ချင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး ၅% ငွေသားလက်ဆောင် ရယူလိုက်ပါ

Lucky Bonus အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပြီး မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့် အတူငွေသားလက်ဆောင် များ ရယူလိုက်ပါ မိမိ၏ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို  ananda အသုံးပြုရန်ဖိတ်ခေါ်ပေးရုံဖြင့် နှစ်ဦးစလုံး ငွေသားလက်ဆောင် (၅%)စီရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်

Lucky Bonus အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ဖို့ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

  •  myananda app မှ “ဖိတ်ခေါ်မည်” အားနှိပ်၍ ဖိတ်ခေါ်လိုသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၏ ဖုန်းနံပါတ်အား ရွေးချယ်ပါ။
  • ဖိတ်ခေါ်မှုအောင်မြင်ကြောင်း  အကြောင်းကြားစာအား SMS ဖြင့် မိမိ ဖိတ်ခေါ်ထားသောမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း၏ဖုန်းသို့ပေးပို့ပါမည်။ (မိမိဖိတ်ခေါ်လိုက်သော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း၏ဖုန်းနံပါတ်သည် ananda တွင် Registerပြုလုပ်ထားပြီးပါက ထပ်မံဖိတ်ခေါ်၍ ရမည်မဟုတ်ပါ)
  • မိမိဖိတ်ခေါ်ထားသော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းမှ ananda ၏ Mifi သို့မဟုတ် Router ကို ဝယ်ယူအားပေးပြီးပါက မှ SMS ရရှိသော ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် Register ပြုလုပ်ပါ။
  • Register ပြုလုပ်ပြီးပါက မိမိနှင့် အတူ ဖိတ်ခေါ်ထားသော သူငယ်ချင်း နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ငွေသားလက်ဆောင် ၅% စီအား ananda ၏ Mobile Wallet ထဲသို့ ၂၄ နာရီအတွင်း ထည့်သွင်းပေးသွားပါမည်။
  • ငွေသားလက်ဆောင်၅%မှာ မိမိ၏မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းမှ ဝယ်ယူအားပေးသော Device နဲ့ Data Plan ၏ တန်ဖိုး ပေါ်တွင်မူတည်၍ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ- ananad Router 50 GB ၆၀,၀၀၀ ကျပ်အား ဝယ်ယူပါက တစ်ဦးလျှင် ငွေသားလက်ဆောင် ၃၀၀၀ကျပ်စီရရှိပါမည်)