ananda Premium ဒေတာအစီအစဉ်များ

ananda ပျော်ပျော်သုံး ဒေတာအစီအစဉ်များ

ananda Duo Pack ဒေတာအစီအစဉ်

ananda Classic Pack ဒေတာအစီအစဉ်

ananda Standard Pack ဒေတာအစီအစဉ်

ထပ်တိုး ဒေတာအစီအစဉ်များ

Add-On Plan ၏ သက်တမ်းမှာ လက်ရှိ Plan ၏ သက်တမ်းအတိုင်းဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိနေသော Add-On Data များကို နောက်ထပ်ဝယ်ယူမယ့် Plan (Grace ၇ ရက်အတွင်းဝယ်ယူပါက) ထဲသို့ သယ်ယူပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းသယ်ယူပေးသွားသော Add-On Plan ၏ သက်တမ်းမှာ (၇) ရက်ဖြစ်ပြီး Data သုံးစွဲမှုအတွက် ထိုထဲမှအရင်ဖြတ်တောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လွယ်ကူစွာငွေဖြည့်နိုင်ပါပြီ။

myananda app

my ananda app နဲ့ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ my ananda app ကိုအသုံးပြုပြီး ဖုန်းကနေတဆင့် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ငွေဖြည့်လို့ရပြီလေ။

ငွေဖြည့်ကဒ်များကို

နီးစပ်ရာ ananda အရောင်းဆိုင်များမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။

E Top up

Ongo၊ Wave money၊ True Money၊ 2C2P စသည်တို့တွင် E Top up နည်းလမ်းဖြင့် ငွေဖြည့်နိုင်သည်။