• ရန်ကုန်ရုံးချုပ်

အမှတ် ၁၁၄၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

 

  • မြန်မာပလာဇာ စတိုး

ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်း မြို့နယ်

 

  • Junction 8 စတိုး


ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ ၈မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်

 

 

 

အမှတ် ၁၉၅၊ ၂၆လမ်း၊ လမ်း၈၀ -၈၁ လမ်းကြား၊ အရှေ့ချမ်းအေးသာဇံရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့