အလုပ်အကိုင်များ

ထူးချွန်ထက်မြတ်သူများကို အမြဲရှာဖွေလျက်ပါ

ananda ကနေ တက်ကြွလန်းဆန်းပြီး တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနှင့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့သူတွေကို လက်ကမ်းကြိုဆိုနေပါပြီ။ အဆင့်အတန်းမြင့်၍ တည်ငြိမ်သောဘဝနေထိုင်မှုများရရှိနိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်း ရှာဖွေ နေသူများအား ananda (အနန္တ) မှ ကြိုဆိုလျက်ပါ။

Latest vacancies

Manager - Content Acquisition & Partnership

Develop a comprehensive content acquisition roadmap for future business products to fulfil user requirements…

Trade Marketing Executive

Develop and execute the annual marketing and promotional plan for all ananda channels…

Sales Director

Manage day to day Sales department by ensuring smooth operations related to own and other relevant departments…

B2B Manager

Sales Planning: Assimilate and analyze information on clients, their competition and market trends, media mix, formulate strategy…

Finance Director

Review and approve the forecasts of financial performance and cash flow of the company, based on input from other departments…

Regulatory Relations and Compliance - Ass. Manager

Track and report regularly to management on compliance with all regulatory reporting requirements…

Head of Legal and Regulatory

Draft necessary regulations, guidelines, strategies and procedures for the regulation of telecommunication sector…

Business Project Manager

Lead projects from requirements definition through deployment, identifying schedules, scopes, budget estimations, and project implementation plans, including risk mitigation…

Radio Network Optimization Engineer

Check all RF Drive Test parameters like RSRP /RSRQ/SINR and optimize for improvement…

Head of Rollout

Overall Management and Reporting of Network Operations Function…

Customer Care Executives

Answering incoming calls and respond to customer emails, messages from social media…

Sales Agent

ထုတ်ကုန် များကို ဝယ်ယူသူများ အား စိတ်ရှည်စွာ ရှင်းလင်းပြောကြားရမည်။…

Marketing Director

Act as primary point of contact to successfully release new products on time and within budget…

Customer Experience Manager

Contribute to design, develop and implement distinctive and effective customer journey, and related activities…

Digital Marketing Manager

Develop digital marketing plan as part of the marketing and marketing communication plan…

Manager – Enterprise Product Development

Develop strategy and roadmap for future business-focused (SoHo, SME, Large Entities) products to fulfil user requirements…

Financial Controller

Review and Approve all Journal Entries…

Radio Network Optimization Engineer (Technology Department)

Check all RF Drive Test parameters like RSRP /RSRQ/SINR and optimize for improvement…

MENU