ဒေတာ plan များ

ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သုံးစွဲမှုတွေအတွက် အကောင်းဆုံးတန်ဖိုး

4G+ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုတွေအတွက် ဒေတာအစီအစဉ်များနှင့် ထပ်ထိုးအစီအစဉ်များ

ထပ်တိုးအစီအစဉ်များ

abe1a79f9c27426b9f5ec839a913adc4

unlimited30

၃၅,၀၀၀ ကျပ်

ရက် ၃၀ အတွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကို ရက် ၃၀ အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မျှတစွာ သုံးစွဲမှုမူဝါဒ နှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသည်။ အသေးစိတ်ကို မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ ကဏ္ဍတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

abe1a79f9c27426b9f5ec839a913adc4

unlimited7

၁၀,၀၀၀ ကျပ်

၇ ရက်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကို ၇ ရက် အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မျှတစွာသုံးစွဲမှုမူဝါဒ နှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသည်။ အသေးစိတ်ကို မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကဏ္ဍတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

value အစီအစဉ်များ

cb1b20db0ad74b089c27b15ce24c2a9c

value30 (32GB)

၂၀,၀၀၀ ကျပ်

ရက် ၃၀အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာဝန်ဆောင်မှု 32GB (20GB + 12GB bonus) ကို ရက် ၃၀ အတွင်း ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

cb1b20db0ad74b089c27b15ce24c2a9c

value30 (15GB)

၁၀,၀၀၀ ကျပ်

ရက် ၃၀အတွင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာဝန်ဆောင်မှု 15GB (10GB + 5GB bonus) ကို ရက် ၃၀ အတွင်း ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

cb1b20db0ad74b089c27b15ce24c2a9c

value30 (7GB)

၅,၀၀၀ ကျပ်

ရက် ၃၀အတွင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာဝန်ဆောင်မှု 7GB (5GB + 2GB bonus) ကို ရက် ၃၀ အတွင်း ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

cb1b20db0ad74b089c27b15ce24c2a9c

value30 (3GB)

၂,၅၀၀ ကျပ်

ရက် ၃၀အတွင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာဝန်ဆောင်မှု 3GB  ကို ရက် ၃၀ အတွင်း ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ထပ်တိုးဒေတာများ

cb1b20db0ad74b089c27b15ce24c2a9c

ထပ်တိုးဒေတာများ 10GB

၅,၀၀၀ ကျပ်

10GB မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာကို လက်ရှိရယူထားသော unlimited အစီအစဉ်သက်တမ်းမကုန်ခင် အထိ ထပ်မံဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

unlimited အစီအစဉ်ရယူထားသော အသုံးပြုသူများအတွက်သာ။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

cb1b20db0ad74b089c27b15ce24c2a9c

ထပ်တိုးဒေတာများ 25GB

၁၀,၀၀၀ ကျပ်

25GB မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာကို လက်ရှိရယူထားသော unlimited အစီအစဉ်သက်တမ်းမကုန်ခင် အထိ ထပ်မံဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်

unlimited အစီအစဉ်ရယူထားသော အသုံးပြုသူများအတွက်သာ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

cb1b20db0ad74b089c27b15ce24c2a9c

ထပ်တိုးဒေတာများ 50GB

၂၀,၀၀၀ ကျပ်

50GB မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာကို လက်ရှိရယူထားသော unlimited အစီအစဉ်သက်တမ်းမကုန်ခင် အထိ ထပ်မံဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

unlimited အစီအစဉ်ရယူထားသော အသုံးပြုသူများအတွက်သာ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

cb1b20db0ad74b089c27b15ce24c2a9c

ထပ်တိုးဒေတာများ 100GB

၃၅,၀၀၀ ကျပ်

100GB မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာကို လက်ရှိရယူထားသော unlimited အစီအစဉ်သက်တမ်းမကုန်ခင် အထိ ထပ်မံဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

unlimited အစီအစဉ်ရယူထားသော အသုံးပြုသူများအတွက်သာ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

လွယ်ကူစွာငွေဖြည့်နိုင်ပါပြီ။

myananda app

my ananda app နဲ့ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ my ananda app ကိုအသုံးပြုပြီး ဖုန်းကနေတဆင့် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ငွေဖြည့်လို့ရပြီလေ။

ငွေဖြည့်ကဒ်များကို

နီးစပ်ရာ ananda အရောင်းဆိုင်များမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။

E Top up

Red dot၊ Wave money၊ True Money၊ 2C2P စသည်တို့တွင် E Top up နည်းလမ်းဖြင့် ငွေဖြည့်နိုင်သည်။

MENU